„ნატახტარმა“ ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის სტანდარტი OHSAS 18001:2007 მიიღო

კომპანია ნატახტარმა ნოემბერში წარმატებით გაიარა „ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის“ (OHSAS 18001:2007) სერტიფიცირება. ეს ნიშნავს, რომ ნატახტარში დანერგილია OHSAS-ის სტანდარტები, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხო სამუშაო გარემოსა და სამუშაო რისკების შემცირებას…

სერტიფიცირებისას კომპანიამ მოიწვია ექსპერტები, მათთან ერთად მოხდა პერსონალთან და წარმოებასთან დაკავშირებული ყოველდღიური საფრთხეების შეფასება და მათი შემცირებისათვის ღონისძიებების გატარება.

ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის მთავარი ამოცანაა საშუალება მისცეს ორგანიზაციას გააკონტროლოს ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების რისკები და გააუმჯობესოს მათი არსებული მდგომარეობა.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s